WFDSA | (English) Estonian Direct Selling Association

WFDSA_Logo_be_uzraso.png

Eesti Otsemüügi Assotsiatsioon on Maailma Otsemüügi Assotsiatsioonide Föderatsiooni (WFDSA) liige.

WFDSA missioon on kujundada ülemaailmse otsemüügi arengut soodustavat arusaama ja toetust. Assotsiatsioon toetab otsemüügiga tegelevaid ettevõtteid ja assotsiatsioone:

  • läbi kõrgeimate ülemaailmsete standardite arenemise, säilitamine ja edendamine usaldusväärseks ja eetiliseks käitumiseks.
  • kaitstes tööstuse positsioone ning valitsusorganite, meedia ja võtmemõjutajate huvitatust.
  • toimides usaldusväärse ülemaailmse ressursina, mis pakub informatsiooni otsemüügi kohta.
  • hõlbustades otsemüügifirmade juhtide koostööd tööstusele olulistes küsimustes.

Rohkem infot leiate siit: http://www.wfdsa.org


© 2012-2019 Eesti Otsemüügi Assotsiatsioon. Kõik õigused kaitstud.