Ühingu struktuur | (English) Estonian Direct Selling Association
Esileht » Assotsiatsioon » Ühingu struktuur

Liikmete üldkoosolek – Assotsiatsiooni kõrgeim organ. Iga otsemüügiga tegelev ja teatud nõudeid täitev ettevõte võib saada Otsemüügi Assotsiatsiooni liikmeks.

Juhatus – juhatuse liiget valitakse liikmesettevõtete poolt kaheaastaseks perioodiks.

Juhatuse esimees – teda valitakse juhatuse liikmete poolt kaheaastaseks perioodiks.

Baltimaade peadirektor – Baltimaade otsemüügi assotsiatsioonid tunnistasid selle ametikoha vajalikuks kulude efektiivsuse nimel. Baltimaade peadirektor koordineerib Baltimaade otsemüügi assotsiatsioonide tegevust, aitab neil olla nähtavam nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Komiteed – Assotsiatsioonil võivad olla komiteed, mis vastutavad eri tegevusalade eest, nt Õigus- ja regulatiivkomitee.

Juhatus:

  • Hr Göran Nordh (OÜ „GNLD International”) – esimees
  • Prl Heli Helm (OÜ „Oriflame Eesti”) – liige

Baltimaade peadirektor:

  • Hr Gintautas Zaleckas

Koodeksihaldur:

  • Hr

 


© 2012-2019 Eesti Otsemüügi Assotsiatsioon. Kõik õigused kaitstud.