Teenusepakkuja | (English) Estonian Direct Selling Association
Esileht » Teenusepakkuja

PROGRAMM TEENUSEPAKKUJATELE

Programm on suunatud firmadele, kes pakuvad tooteid/ teenuseid otsemüügi ettevõtetele.

Eesmärgid

  • Aidata kaasa Balti regiooni riikide teenusepakkujate ja otsemüügi ettevõtete vaheliste  kontaktide loomisele ja süvendamisele, informatsiooni vahetusele ja koostööle;
  • Arendada välja otsemüügi ettevõtetele tooteid ja teenuseid pakkuvate firmade andmebaas;
  • Suurendada EDSA nähtavust turul  laiendades teenuste ulatust

Programmist saadav kasu teenusepakkujale:

  • Teenusepakkuja määratleb end osana otsemüügi kogukonnast;
  • Võimaldab teenusepakkujal tihedamalt suhelda otsemüügi ettevõtete juhtivtöötajatega, saada juurde  väärtuslikke ja hinnalisi kontakte;
  • Tõstab teenusepakkuja efektiivsust  otsemüügi ettevõtetest klientide suhtes ja pakub kogemusi nendega töötamisel ;
  • Pakub informatsiooni, mis aitab teenusepakkujal paremini mõista otsemüügiturgu – millised on selle vajadused nii täna kui ka tulevikus;
  • Loob võimalused vahetada ideid nii teiste toodete/ teenusepakkujatega kui ka assotsiatsiooni töötajatega;
  • Pakub võimalusi laienemiseks nii kodu- kui välismaal;
  • Pakub staatust ja vastutust, mis näitab pühendumist otsemüügitööstusele.

Kuidas see töötab

EDSA teenusepakkuja staatusest huvituvad firmad peaksid edastama vastavasisulise avalduse Balti peasekretärile, see avaldus vaadakse läbi EDSA nõukogu koosolekul või tehakse seda kirjalikult. Avalduse esitajat informeeritakse vastuvõetud otsusest.

Teenusepakkujad:


© 2012-2018 Eesti Otsemüügi Assotsiatsioon. Kõik õigused kaitstud.